โปรแกรม

 


เดย์ทริปเกาะซาลิ ไปเช้า เย็นกลับ เกาะบรูเออร์ บรูเออร์ใต้ เกาะย่านเชือก รูบี้สตาร์ ผู้ใหญ่ 3,900.- เด็ก4-11ปี 2,900.-

เดย์ทริปเกาะซาลิ ไปเช้า เย็นกลับ เกาะซาลิ เกาะบาราไซด์ ผู้ใหญ่ 4,200.- เด็ก4-11ปี 3,200.-

2 วัน 1 คืน เกาะบรูเออร์ พักในระนอง เกาะบรูเออร์ บรูเออร์ใต้ เกาะย่านเชือก รูบี้สตาร์ ผู้ใหญ่ 4,900.- เด็ก 4-11ปี 3,900.-

2 วัน 1 คืน เกาะซาลิ พักในระนอง เกาะซาลิ เกาะบาราไซด์ ผู้ใหญ่ 4,900.- เด็ก 4-11ปี 3,00.-

3 วัน 2 คืน เกาะบรูเออร์ เกาะซาลิ พักในระนอง เกาะบรูเออร์ บรูเออร์ใต้ เกาะย่านเชือก รูบี้สตาร์ เกาะซาลิ เกาะบาราไซค์ ผู้ใหญ่ 9,500.- เด็ก 4-11ปี 7,500.-

รถตู้ VIP พร้อมคนขับ 2,500 / คัน

Powered by MakeWebEasy.com